agrifood

JAVNI POZIV ZA IDEJNE PROJEKTE NA PODROČJU AGROŽIVILSTVA V LETU 2019

 

 
Innoagro 2
 

Konzorcij “Open Innovation in Agrifood Programme” v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem za Slovenijo, UIP Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, objavlja javni poziv za zbiranje nacionalnih predlogov idejnih projektov "INNOAGRO 2019" v okviru natečaja “2019 International Call for Solutions” za iskanje inovacij s področja agroživilstva. Poziv je namenjen vsem zainteresiranim posameznikom, študentom in raziskovalcem, podjetnikom, nevladnim organizacijam, zadrugam in podjetjem, ki želijo predstaviti lastno inovativno rešitev na posamezni tematiki poziva. Organizator natečaja želi pridobiti idejne rešitve oziroma predloge za nove proizvode, storitve, poslovne modele ali tehnologije, ki bodo usmerjene v promocijo ekonomske, okoljske in socialne trajnosti v agroživilskem sektorju.

Prijavljeni idejni projekti bodo ocenjeni s strani strokovne komisije, ki jo bo določil organizator ter skladno s postavljenimi merili poziva: 1.) Skladnost, 2.) Vizija, 3.) Inovativnost, 4.) Povezanost, 5.) Izvedljivost in 6.) Ponovljivost (merila so podrobneje predstavljena v zgornji povezavi). Cilj javnega poziva je pridobiti idejne rešitve na nacionalni ravni (Republika Slovenija), ki bodo nato preko programa usposabljanja in mentorskega programa dodelane za prijavo na »Global Call«, ki bo objavljen na spletnem mestu: http://www.socialroots.eu

Prednostne vsebinske tematike nacionalnega javnega poziva so naslednje:

  1. TRAJNOSTNE OSKRBOVALNE VERIGE S HRANO
  2. ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S HRANO IN ENAKOPRAVNEGA DOSTOPA DO VIROV
  3. DELJENA VREDNOST ZNOTRAJ AGROŽIVILSKIH MREŽ IN POVEZAV
  4. INOVACIJE IN TEHNOLOGIJA V VINSKEM SEKTORJU
  5. AGRIKULTURA V URBANEM OKOLJU

Izmed prejetih prijav bodo izbrani najboljši idejni projekti, ki bodo prejeli praktične nagrade. Idejni projekti bodo prijavljeni na »Global Call«, katerega glavna nagrada je brezplačna udeležba na “Global Innovation Camp” 2019, ki bo potekal kot celotedenski dogodek s tematskimi delavnicami, seminarji in aktivnostmi, ki bodo udeležencem zagotovili naslednje:

  • Ciljno usmerjanje in poznavanje nacionalnega in internacionalnega konteksta na področju inovacij v agroživilskem sektorju s poglobljenim vpogledom v potencialne ciljne trge,
  • Razvoj, nadgradnjo in izostritev poslovnega modela prijavljen idejnih rešitev oziroma projektov s podporo strokovnjakov in drugih deležnikov,
  • Srečanja in sestanke s potencialnimi poslovnimi, razvojnimi, strateškimi in tehnološkimi partnerji,
  • Pripravljenost za predstavitev idejnih rešitev potencialnim investitorjem in vzpostavitev poslovnih razmerij.

Izmed vseh udeleženih skupin na “Global Innovation Camp” bo strokovna komisija izbrala 3 idejne rešitve, ki bodo prejele nagrado oziroma možnost sodelovanja s pospeševalnikom ali inkubatorjem za obdobje vsaj 3 mesecev pri izbranem partnerju Konzorcija “Open Innovation in Agrifood Programme”.

Rok za oddajo prijav na nacionalni razpis INNOAGRO 2019 je 31. 3. 2019 do 23:59.

Prijavitelji se lahko prijavijo z več idejnimi projekti.

Podatki o prijavitelju INNOAGRO
Drugi člani podjetniške skupine INNOAGRO
Ime in priimek člana Ključne izkušnje in kompetence vsakega posameznega člana ekipe (za vsakega člana opišite na kratko glavne izkušnje in reference):
Predstavitev lastne ideje (če se prijavljeta z lastno idejo) INNOAGRO
Pogoji INNOAGRO

 Prijavnico je potrebno oddati preko elektronskega obrazca s pripisom »PRIJAVA NA INNOAGRO 2019« najkasneje do 31.3. 2019 do 23.59.

 

 V sodelovanju z:

 Famnit   Social Roots  fondazione brodolini 740261