Novice

Zmaga Primork na globalnem natečaju: Komisijo sta prepričali z biorazgradljivim Grončkom

Konzorcij “Open Innovation in Agrifood Programme” je v drugi polovici lanskega leta v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem za Slovenijo, UIP - Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, objavil javni poziv za zbiranje nacionalnih predlogov idejnih projektov v okviru natečaja “2017 International Call for Solutions” za iskanje inovacij s področja agroživilstva. Organizator je natečaj organiziral, da pridobi predloge za nove proizvode, storitve, poslovne modele ali tehnologije, ki bodo usmerjene v promocijo ekonomske, okoljske in socialne trajnosti v agroživilskem sektorju. Najboljšo idejo sta predstavili študentki Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Nika Tomažič in Monika Kršić.

Dorijan Maršič, direktor UIP, je ob tem povedal: "Natečaji, kot je tudi »Open Innovation in AgriFood«, ki jih izvajamo v okviru podpornega okolja UIP in v sodelovanju z Agencijo SPIRIT, so se izkazali za zelo primeren in učinkovit pristop k razvoju podjetniških idej v naši regiji. Udeležencem nudimo strokovna znanja, udeležbo na delavnicah, mreženjske in animacijske dogodke ter mentorstvo, preko katerega lahko kandidati razvijejo lastno idejo do faze ustanovitve lastnega start-up podjetja. Želimo si, da bi bilo v prihodnje še več idej tudi na področju agroživilstva, enega izmed najperspektivnejših sektorjev v Istri." 

S prijavitelji iz Slovenije je tesno sodeloval in jih usmerjal mag. Andrej Medved, koordinator programa v Sloveniji, ki je izpostavil: "Agroživilstvo je sicer v naši regiji prepoznan kot zelo tradicionalen sektor, ki se v trendovski start-up sceni še ni bistveno uveljavil. V zadnjih letih opažam vse več pobud tudi na tem področju, predvsem pri mlajši generaciji, ki se poskuša resno vključiti v razvojno inovacijske procese, kar je za našo Istro ključnega pomena. Natečaj Open Innovation in AgriFood je program, ki smo ga skupaj z italijansko fundacijo »Fondazione Giacomo Brodolini« v letu 2016 uspešno realizirali tudi v Sloveniji. Na tak način spodbujamo predvsem mlade, da se spopadejo z aktualnimi izzivi na področju trajnosti, kmetijstva in pridelave hrane in svoje rešitve predstavijo pred mednarodno komisijo. Ekipa "Cupgrape" je z inovativnim proizvodom zmagala na natečaju, kar samo še potrjuje, da smo izjemno prodorni pri razvoju idej in da lahko s trdim delom in skupnim sodelovanjem prodremo tudi na globalne trge."    

Med 87-imi idejami iz vsega sveta, ki so prispele na natečaj za inovacije v agroživilskem sektorju, so se med super finaliste uvrstile tri primorske skupine: Simon Hrvatin, Samo Božič in Ian Škapin z idejo Agrospectral, Eva Žunec in Matej Uršič z Živo tržnico ter Nika Tomažič in Monika Kršić z bio-razgradljivim lončkom Gronček oziroma Cupgrape. Vse našteje ideje so bile razvite na delavnicah UIP-a v okviru programa SIO 2016-2017.

Natečaj so sooblikovali lokalni pridelovalci in vinarji. Izzive sodelujočim na natečaju so podali Kmetijska zadruga Agraria, z. o. o., in mladi istrski vinarji (Krmac, Jogan, Kralj), ki vidijo v odpadnih materialih v vinarstvu velik potencial.

Patricija in Andrej

FOTO: Patricija Pirnat in Andrej Krmac

Pri razvijanju ideje sta Nika in Monika izhajali iz problema plastike, ki povzroča nepopravljivo škodo, in ga poskušali rešiti: »Skupaj sva prišli do ideje, da bi iz odpadnih surovin ustvarili biorazgradljiv lonček, ki se v zemlji razgradi in reciklira. Ta je odlično gnojilo za rastlino, ki prispeva k njenemu hitrejšemu razvoju in rasti.«  Končna predstavitev je potekala v Foggi (Italija), kjer so se finalisti, po tednu izobraževanj in sestankov s potencialnimi investitorji, predstavili pred zelo zahtevno komisijo in številčno publiko. Kot sta dodali dekleti, je za njima nepozabna izkušnja. Zmage sta se seveda izredno razveselili, saj sta v svoj projekt vložili veliko dela in truda.

Blaz Monika in Nika

FOTO (z leve): Blaž Ćeklić, Monika Kršić in Nika Tomažič

Ponosa in navdušenja nad svojima študentkama ne skrivajo niti na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Kot pravi Dr. Alenka Baruca Arbeiter: »Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem izvajamo študijski program Sredozemsko kmetijstvo, s katerim želimo prispevati k popularizaciji kmetijstva v Sloveniji ter v mladih vzbuditi interes za trajnostno kmetovanje in samooskrbo. Prizadevamo si, da študentom tekom študija približamo izzive in priložnosti sodobne kmetijske pridelave ter jih neposredno povezujemo z gospodarstvom. Študentom razširjamo obzorja z aktivnim vključevanjem v kreativne projekte in raziskovalno delo ter z mobilnostjo v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Zmaga naših študentk nam je dala nov zagon, tako, da že kujemo načrte za prihodnost.«

Simon alenka in andrej

FOTO (z leve): Simon Hrvatin, dr. Alenka Baruca Arbeiter in mag. Andrej Medved

Tudi Simon Hrvatin, ki si je finale prislužil s projektom Agrospectral, je bil zadovoljen z izidom. Kljub temu, da z ekipo ni stal na zmagovalnem odru, jim je uvrstitev v finale prinesla nove poslovne priložnosti.   O planih za prihodnost pa pravi: »Z novimi znanji, kontakti, morda tudi investitorji nadaljujemo z validacijo naše ideje in se pripravljamo na naslednji korak, torej produkt za male kmete po Evropi.« Nad Hrvatinovo idejo so navdušeni v koprski Agrarii, saj kot je povedala vodja proizvodnje Patricija Pirnat, zanje Agrospectral predstavlja velik potencial.

 

Agrifood skupinska