Novice

Univerzitetni inkubator Primorske uspešno do finančnih sredstev

SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je 20. Junija 2018, izdala odločbo o finančni podpori za izvedbo  podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«. Vlogi Univerzitetnega inkubatorja Primorske so ugodili in odobrili financiranje v višini do 368.491,06 eur.

Na javni razpis, ki se je iztekel sredi marca, je bilo oddano 21 vlog. Skupna vrednost odobrenih vlog pa znaša 6.192.894,41 eur.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Na Univerzitetnem inkubatorju Primorske (v nadaljevanju: UIP) že od ustanovitve leta 2005 nudijo strokovna znanja, organizirajo tematske in motivacijske delavnice, mreženjske in animacijske dogodke ter mentorstvo, preko katerih lahko potencialni podjetniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci in inovativni posamezniki,  razvijejo lastno idejo do faze ustanovitve lastnega start-up podjetja.

Dorijan Marsic

Kot pravi direktor Dorijan Maršič: »V dvanajstih letih delovanja je Univerzitetni inkubator Primorske podprl  več kot 80 Start-up podjetij, ovrednotili več kot 600 podjetniških idej in med njimi nudil podporo pri pripravi poslovnih načrtov in modelov več kot 150 podjetniškim ekipam. Odločbe Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije smo zelo veseli, kajti to pomeni, da bomo lahko še naprej opravljali svoje poslanstvo in tako pomagali bodočim podjetnikom pri kreiranju lastnih podjetniških idej, nastajanju in delovanju podjetij, predvsem start-up podjetij.«

Univerzitetni inkubator Primorske je samo v zadnjem četrtletju organiziral preko 30 delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 500 udeležencev. Kot dodaja direktor UIP-a: »Pri organizaciji tematskih delavnic, stremimo k temu, da udeleženci dobijo vsa potrebna znanja, ki jim bodo prišla v poštev pred in po ustanovitvi podjetja. Na delavnice često povabimo predstavnike iz akademske sfere, ki predstavijo teoretičen del, gostimo pa tudi predstavnike gospodarstva, ki prikažejo primere dobre prakse. Slušatelji na naših delavnicah tako dobijo oboje, teoretična in izkustvena izhodišča. Poleg tega je to tudi dobra priložnost za navezovanje stikov s potencialnimi investitorji, delodajalci oziroma poslovnimi partnerji.«

NATEČAJI

Univerzitetni inkubator Primorske je organizator, koordinator ali ko-promotor številnih natečajev kot so Podjetna Primorska – natečaj za najboljšo podjetniško idejo, Open Innovation in Agrifood – natečaj za inovacije s področja agro-živilstva, Nasa mag Andrej Medved z mentoriranko Space Apps Challenge – največji mednarodni hekatlon za raziskovanje vesolja in Startup Koper, ki je namenjen dvigu podjetniške kulture med mladimi. Sodelujejo tudi pri natečajih Ecotrophelia Slovenija – natečaj za inovacije v živilstvu in FestINNOregijska čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti Univerze na Primorskem.

 »Natečaji, ki jih izvajamo, so se izkazali kot zelo učinkovit pristop k identifikaciji in razvoju podjetniških idej. Kandidati pridobijo nove izkušnje in reference, podjetja, ki jih povabimo k sodelovanju, pa preko njih morda novega zaposlenega in svežo idejo. V zadnjih letih so naši mentoriranci posegli po najvišjih mestih na globalnih natečajih. Na  letošnjem globalnem natečaju International Call for Solutions on Innovation in the Agrifood Sector so se denimo tri skupine s Primorske uvrstile med najboljši 10, ena pa je zmagala. Med najboljše na globalni ravni so se zapisali tudi naši udeleženci natečaja Nasa Space Apps Challenge. Na uspehe naših mentorirancev smo zelo ponosni, kajti le-ti so dober pokazatelj kakovostnega in učinkovitega opravljanja dela ekipe UIP-a.«  je povedal Maršič. K uspehu sicer veliko pripomorejo tudi mentorji, ki tesno sodelujejo z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske. Kot dodaja Maršič: »V našem naboru imamo preko 30 mentorjev, ki mentorirancem pomagajo pri reševanju izzivov in oblikovanju inovativnih rešitev. Naši mentorji so strokovnjaki z različnih poslovnih področij od finančnega načrtovanja do spletnega marketinga.«

SODELOVANJE Z INVESTITORJI

Trenutno ima UIP odprt natečaj Podjetna Primorska 2018. Prijave so možne še do konca meseca julija, več pa si lahko preberete na njihovi spletni strani www.uip.si. Finalisti, ki se bodo konec novembra potegovali za zmago, se bodo predstavili tudi pred potencialnimi investitorji. »Izkazanega interesa s strani investitorjev smo se zelo razveselili.  Tako sodelovanje nedvomno predstavlja veliko poslovno priložnost za nas in naše mentorirance.« je povedal Maršič.

PARTNERSTVA IN SODELOVANJA

Pri svojem delovanju je UIP uspešno vzpostavil različna partnerstva in sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi, kot tudi nacionalnimi in mednarodnimi deležniki s področja podjetništva in podpornih storitev. »Pomemben doprinos pri ustanavljanju Start-up podjetij je sklenjeno sodelovanje s PGZ Primorsko gospodarsko zbornico, ki v letu 2018 izvaja SPOT točke Obalno-kraške regije, ter v letu 2017 ustanovljena Start-up platforma Start-up Koper-Capodistria. Sicer pa intenzivno sodelujemo z Univerzo na Primorskem, z njenimi fakultetami (7 fakultet), TTO- pisarno za prenos tehnologi in pripadajočimi strokovnimi službami (centri), predvsem KCUP – Kariernim centrom Univerze na Primorskem in CRPZ Centrom za razvoj in prenos  znanja, Gospodarsko zbornico Slovenije, Centrom mladih Koper in mnogimi drugimi.« je povedal Maršič.

Poleg članstva v LAS Istre– Lokalna akcijska skupina Istre, ki pokriva območje štirih obalnih občin in aktivnega povezovanja s predstavniki iz gospodarstva, podjetji in  različnimi interesnimi skupinami, kot je Italijanska skupnost v Kopru, je UIP pri sledenju cilja hitrejše rasti in razvoja start-up podjetij z višjo dodano vrednostjo,  sklenil sporazum z akterji v drugih regijah ter na nacionalni ravni. Tako je bil leta 2015 sklenjen sporazum med vsemi tremi univerzitetnimi inkubatorji v Sloveniji (UIP, IRP, LUI), z namenom prednostnega delovanja na akademskem podjetništvu. Pri vpetosti UIP-a v nacionalne programe pa je pomemben predvsem pristop v program Fab LAB Slovenija, ki se je pričel aktivno izvajati v letu 2017.

Širši družbeni vpliv UIP vsekakor predstavlja aktivno članstvo v Združenju tehnoloških parkov in inkubatorjev Slovenije, kjer potekajo redna srečanja in izmenjava praks ter znanja, kot tudi priložnosti za razvoj skupnih projektov ter inovativnih podpornih storitev.

POMEN SOFINANCIRANJA SPIRIT ZA UIP

S sofinanciranjem SPIRIT bodo lahko na Univerzitetnem inkubatorju Primorske še naprej nudili tudi prostore na novo ustanovljenim podjetjem, tako imenovanim inkubirancem, ki bodo poleg domicila dobili še: »pomoč pri zagonu podjetja, mentorsko svetovanje, pomoč pri prijavi na natečaje,  vsekakor pa tudi sinergijo, sodelovanje z ostalimi podjetji in povezovanje s centri znanja. Vse to je zanje brezplačno.« Obdobje inkubacije traja eno leto. Prostore imajo na Čevljarski 27 in Ferrarski 8 ter v Centru mladih Koper, v prihodnje pa načrtujejo ureditev in odprtje še več poslovnih prostorov za start-up podjetja na Obali.