Novice

Novice

Univerzitetni inkubator Primorske uspešno do finančnih sredstev

SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je 20. Junija 2018, izdala odločbo o finančni podpori za izvedbo  podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«. Vlogi Univerzitetnega inkubatorja Primorske so ugodili in odobrili financiranje v višini do 368.491,06 eur.

Na javni razpis, ki se je iztekel sredi marca, je bilo oddano 21 vlog. Skupna vrednost odobrenih vlog pa znaša 6.192.894,41 eur.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Na Univerzitetnem inkubatorju Primorske (v nadaljevanju: UIP) že od ustanovitve leta 2005 nudijo strokovna znanja, organizirajo tematske in motivacijske delavnice, mreženjske in animacijske dogodke ter mentorstvo, preko katerih lahko potencialni podjetniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci in inovativni posamezniki,  razvijejo lastno idejo do faze ustanovitve lastnega start-up podjetja.

Dorijan Marsic

Kot pravi direktor Dorijan Maršič: »V dvanajstih letih delovanja je Univerzitetni inkubator Primorske podprl  več kot 80 Start-up podjetij, ovrednotili več kot 600 podjetniških idej in med njimi nudil podporo pri pripravi poslovnih načrtov in modelov več kot 150 podjetniškim ekipam. Odločbe Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije smo zelo veseli, kajti to pomeni, da bomo lahko še naprej opravljali svoje poslanstvo in tako pomagali bodočim podjetnikom pri kreiranju lastnih podjetniških idej, nastajanju in delovanju podjetij, predvsem start-up podjetij.«

Univerzitetni inkubator Primorske je samo v zadnjem četrtletju organiziral preko 30 delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 500 udeležencev. Kot dodaja direktor UIP-a: »Pri organizaciji tematskih delavnic, stremimo k temu, da udeleženci dobijo vsa potrebna znanja, ki jim bodo prišla v poštev pred in po ustanovitvi podjetja. Na delavnice često povabimo predstavnike iz akademske sfere, ki predstavijo teoretičen del, gostimo pa tudi predstavnike gospodarstva, ki prikažejo primere dobre prakse. Slušatelji na naših delavnicah tako dobijo oboje, teoretična in izkustvena izhodišča. Poleg tega je to tudi dobra priložnost za navezovanje stikov s potencialnimi investitorji, delodajalci oziroma poslovnimi partnerji.«

NATEČAJI

Univerzitetni inkubator Primorske je organizator, koordinator ali ko-promotor številnih natečajev kot so Podjetna Primorska – natečaj za najboljšo podjetniško idejo, Open Innovation in Agrifood – natečaj za inovacije s področja agro-živilstva, Nasa mag Andrej Medved z mentoriranko Space Apps Challenge – največji mednarodni hekatlon za raziskovanje vesolja in Startup Koper, ki je namenjen dvigu podjetniške kulture med mladimi. Sodelujejo tudi pri natečajih Ecotrophelia Slovenija – natečaj za inovacije v živilstvu in FestINNOregijska čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti Univerze na Primorskem.

 »Natečaji, ki jih izvajamo, so se izkazali kot zelo učinkovit pristop k identifikaciji in razvoju podjetniških idej. Kandidati pridobijo nove izkušnje in reference, podjetja, ki jih povabimo k sodelovanju, pa preko njih morda novega zaposlenega in svežo idejo. V zadnjih letih so naši mentoriranci posegli po najvišjih mestih na globalnih natečajih. Na  letošnjem globalnem natečaju International Call for Solutions on Innovation in the Agrifood Sector so se denimo tri skupine s Primorske uvrstile med najboljši 10, ena pa je zmagala. Med najboljše na globalni ravni so se zapisali tudi naši udeleženci natečaja Nasa Space Apps Challenge. Na uspehe naših mentorirancev smo zelo ponosni, kajti le-ti so dober pokazatelj kakovostnega in učinkovitega opravljanja dela ekipe UIP-a.«  je povedal Maršič. K uspehu sicer veliko pripomorejo tudi mentorji, ki tesno sodelujejo z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske. Kot dodaja Maršič: »V našem naboru imamo preko 30 mentorjev, ki mentorirancem pomagajo pri reševanju izzivov in oblikovanju inovativnih rešitev. Naši mentorji so strokovnjaki z različnih poslovnih področij od finančnega načrtovanja do spletnega marketinga.«

SODELOVANJE Z INVESTITORJI

Trenutno ima UIP odprt natečaj Podjetna Primorska 2018. Prijave so možne še do konca meseca julija, več pa si lahko preberete na njihovi spletni strani www.uip.si. Finalisti, ki se bodo konec novembra potegovali za zmago, se bodo predstavili tudi pred potencialnimi investitorji. »Izkazanega interesa s strani investitorjev smo se zelo razveselili.  Tako sodelovanje nedvomno predstavlja veliko poslovno priložnost za nas in naše mentorirance.« je povedal Maršič.

PARTNERSTVA IN SODELOVANJA

Pri svojem delovanju je UIP uspešno vzpostavil različna partnerstva in sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi, kot tudi nacionalnimi in mednarodnimi deležniki s področja podjetništva in podpornih storitev. »Pomemben doprinos pri ustanavljanju Start-up podjetij je sklenjeno sodelovanje s PGZ Primorsko gospodarsko zbornico, ki v letu 2018 izvaja SPOT točke Obalno-kraške regije, ter v letu 2017 ustanovljena Start-up platforma Start-up Koper-Capodistria. Sicer pa intenzivno sodelujemo z Univerzo na Primorskem, z njenimi fakultetami (7 fakultet), TTO- pisarno za prenos tehnologi in pripadajočimi strokovnimi službami (centri), predvsem KCUP – Kariernim centrom Univerze na Primorskem in CRPZ Centrom za razvoj in prenos  znanja, Gospodarsko zbornico Slovenije, Centrom mladih Koper in mnogimi drugimi.« je povedal Maršič.

Poleg članstva v LAS Istre– Lokalna akcijska skupina Istre, ki pokriva območje štirih obalnih občin in aktivnega povezovanja s predstavniki iz gospodarstva, podjetji in  različnimi interesnimi skupinami, kot je Italijanska skupnost v Kopru, je UIP pri sledenju cilja hitrejše rasti in razvoja start-up podjetij z višjo dodano vrednostjo,  sklenil sporazum z akterji v drugih regijah ter na nacionalni ravni. Tako je bil leta 2015 sklenjen sporazum med vsemi tremi univerzitetnimi inkubatorji v Sloveniji (UIP, IRP, LUI), z namenom prednostnega delovanja na akademskem podjetništvu. Pri vpetosti UIP-a v nacionalne programe pa je pomemben predvsem pristop v program Fab LAB Slovenija, ki se je pričel aktivno izvajati v letu 2017.

Širši družbeni vpliv UIP vsekakor predstavlja aktivno članstvo v Združenju tehnoloških parkov in inkubatorjev Slovenije, kjer potekajo redna srečanja in izmenjava praks ter znanja, kot tudi priložnosti za razvoj skupnih projektov ter inovativnih podpornih storitev.

POMEN SOFINANCIRANJA SPIRIT ZA UIP

S sofinanciranjem SPIRIT bodo lahko na Univerzitetnem inkubatorju Primorske še naprej nudili tudi prostore na novo ustanovljenim podjetjem, tako imenovanim inkubirancem, ki bodo poleg domicila dobili še: »pomoč pri zagonu podjetja, mentorsko svetovanje, pomoč pri prijavi na natečaje,  vsekakor pa tudi sinergijo, sodelovanje z ostalimi podjetji in povezovanje s centri znanja. Vse to je zanje brezplačno.« Obdobje inkubacije traja eno leto. Prostore imajo na Čevljarski 27 in Ferrarski 8 ter v Centru mladih Koper, v prihodnje pa načrtujejo ureditev in odprtje še več poslovnih prostorov za start-up podjetja na Obali.

PODJETNA PRIMORSKA 2018 – Znani prvi finalisti, prijave za mlade podjetnike ostajajo odprte do 31. julija 2018

SPOROČILO ZA JAVNOST

podjetna jadrniceZnani so prvi finalisti letošnjega natečaja Podjetna Primorska, ki ga že dvanajsto leto zapored pripravlja Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP). Po predstavitvah podjetniških idej vseh prijavljenih v kategorijah Start-up Optimist in Start-up Academic Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem je sedemčlanska komisija izbrala deset finalistov, ki se bodo 22. novembra potegovali za zmago v posamezni kategoriji. Prijave za kategorijo Start-up Accelerator Navigator ostajajo odprte vse do 31. julija 2018.

Medtem ko finalisti omenjenih kategorij že pridobivajo nova znanja in veščine na delavnicah, ki jih UIP organizira v sklopu natečaja, imajo tisti, ki bi še oklevajo s prijavo v kategorijo Start-up Accelerator Navigator še nekaj časa.

Kategorija Start-up Accelerator Navigator je namenjena izkušenim posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na natečaj, na dan objave razpisa ni bilo starejše od treh let. Nagrada za finaliste je mentorski program v skupni vrednosti 15 tisoč evrov in organizirana predstavitev pred investitorji. Pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.uip.si.

Zakaj so se na UIP-u odločili za dva različna roka prijav, pojasnjuje direktor Univerzitetnega inkubatorja Primorske Dorijan Maršič: "Vsa leta doslej je bil rok za oddajo prijave za vse enak. Za letošnjo novost smo se odločili, ker želimo dati priložnost večjemu številu mladih nadobudnih podjetnikov, da se s svojimi idejami predstavijo pred investitorji, da bodo v njih investirali in jim pomagali tudi s svojim znanjem in izkušnjami."

Komisija, ki so jo sestavljali predstavniki gospodarstva, akademske sfere in predstavnik organizatorja natečaja, je izbrala šest finalistov za Start-up Academic Rektorjevo nagrado Univerze na Primorskem: Jerina slaščičarna (nosilka: Jera Lenardič),  Viridi qualis, živa tržnica (nosilec: Matej Uršič), Cupgrape (nosilka: Nika Tomažič), Apartmajsko naselje Smučarska vas (nosilka: Manca Ravnikar), Ladja Rex kot turistična zgodba (nosilka Martina Murko) in Domač zabojček (nosilec: Goran Tubić). 

Štiri skupine so se uvrstile v finale v kategoriji Start-up Optimist: Hoops app (nosilka: Anja Hercl), Canal Grande Express (nosilec: Jan Gregorič), Robotska samohodna kosilnica (nosilec: Simon Zec) in Design4eternety (nosilka: Pija Vidovič). 

Predsednik komisije Tomaž Lešnik, direktor poslovnega razvoja in prodaje pri podjetju Dinit d.o.o., je po koncu predstavitev povedal, da "so ideje vsako leto boljše in v skladu s trendi, ki se odvijajo na različnih področjih". Mladim je svetoval, naj se ne ustrašijo izzivov in naj sledijo sanjam. Z njim so se strinjali tudi ostali člani komisije, med njimi dr. Boris Kavur z Univerze na Primorskem, Blanka Palčič iz Kariernega centra Univerze na Primorskem, Aljoša Domijan iz podjetja Gambit Trade d.o.o., Robert Rakar iz Primorske gospodarske zbornice, mag. Andrej Medved iz UIP ter Timotej Pirjevec, predstavnik Mestne občine Koper, ki je ob koncu povedal, da “si želi, da bi bilo na področju podjetnosti vse več aktivnosti in podobnih idej, kot so bile predstavljene na natečaju, kajti podjetnost in s tem prilagodljivost ter pripravljenost na bodoče spremembe so ene ključnih usmeritev, ki nas čakajo kot izzivi v bodočnosti". 

Da so letošnje ideje dobre in inovativne, se je strinjal tudi direktor UIP Dorijan Maršič: “Veseli smo, da je toliko dobrih, predvsem aplikativnih podjetniških idej. Poslovne ideje so zelo raznolike, saj pokrivajo številna področja, od turizma, agroživilskega sektorja, robotike in novih poklicev do spletnih aplikacij." Za finaliste so tudi letos, poleg mentorskega programa, organizirali pisano paleto poslovno-izobraževalnih aktivnosti in delavnic, kjer bodo s pomočjo akademikov  in gospodarstvenikov osvojili znanja in veščine, ki jim bodo v veliko pomoč pri pripravi poslovnega načrta.

Zmagovalci bodo znani v drugi polovici novembra na svečani podelitvi nagrad v dvorani svetega Frančiška Asiškega. Najbolj inovativne ideje bodo nagrajene s skupnim nagradnim skladom v vrednosti 37 tisoč evrov.

Natečaj podpirajo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Agencija SPIRIT,
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
Univerza na Primorskem,
Mestna občina Koper,
Občina Izola,
Podjetje Dinit d.o.o.,
ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., poslovna enota Koper,
Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

 

PODJETNA PRIMORSKA 2018: NAGRADNI SKLAD V SKUPNI VREDNOSTI 37.000 EUROV ZA NAJBOLJ INOVATIVNE IDEJE

UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske z natečajem za najboljšo podjetniško idejo “Podjetna Primorska 2018” že 12. leto zapovrstjo odpira svoja vrata tistim, ki bi si radi s svojo inovativno idejo utrli pot v svet podjetništva. Z nasveti, ki jih ponujajo na UIP-u in znanjem, ki ga prijavitelji pridobijo na delavnicah v sklopu natečaja, je pot do zastavljenih ciljev lažje dostopna. Najbolj inovativne ideje bodo konec novembra nagrajene s skupnim nagradnim skladom v vrednosti 37.000 eur.

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (v nadaljevanju UIP) tudi letos objavlja natečaj za najboljšo podjetniško idejo “Podjetna Primorska 2018” , to je že dvanajsto leto zapovrstjo.

»Osnovni namen natečaja je spodbujanje podjetniške kulture in inovativnosti v podjetništvu, izmenjave znanja med akademsko sfero in gospodarstvom, komercializacije znanja, nastanka novih inovativnih in na lastnem znanju temelječih start-up, spin-off in spin-out podjetij ter ustvarjanje povezav med potencialnimi podjetniki in drugimi deležniki v okolju.« je povedal direktor UIP Dorijan Maršič in dodal: »Poseben poudarek je namenjen podpori akademskemu podjetništvu, ki je prednostno usmerjen v podporo prenosu in komercializaciji znanja s strani študentov, raziskovalcev, pedagoških delavcev in drugih zaposlenih, ter mladih diplomantov Univerze na Primorskem.

Izbor je namenjen vsem podjetnim posameznikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter kot tudi zasebnim zavodom in zadrugam, ki niso starejša od treh let na dan uradne objave natečaja.«

Natečaj ohranja tri kategorije:

  1. Start-up Academic - Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem, ki je namenjena študentom, mladim diplomantom, raziskovalcem in pedagoškim delavcem Univerze na Primorskem,

  2. kategorija Start-up Optimist, ki je namenjena posameznikom in ekipam, ki nimajo podjetniških izkušenj in niso nikoli bili ustanovitelji podjetja oziroma niso zasedali vodstvenih funkcij v podjetjih in

  3. kategorija Start-up Accelerator Navigator, ki je namenjena izkušenim posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa.

Prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem, prof. dr. Štefko Miklavič je izjavil: “Natečaj Podjetna Primorska predstavlja pomembno motivacijsko spodbudo za študente, ki se lahko s pomočjo podpornega okolja, profesorjev in raziskovalcev, pobliže srečajo z gospodarstvom in naredijo prve korake k realizaciji svojih idej. Start-up Academic - Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem je nagrada za študente, ki so zbrali pogum in izkoristili pridobljena znanja za preoblikovanje inovativnih idej v izdelke, ki bodo pripomogle k spremembam ne le v gospodarskem sektorju.”

Lokalne skupnosti so tudi letos izkazale interes pri sodelovanju in podpori natečaja. Ob tem je direktor Maršič povedal: “Izkazan interes in pripravljenost na sodelovanje nakazujeta, da lokalne skupnosti spremljajo delo Univerzitetnega inkubatorja Primorske ter podpirajo mlade podjetnike. Občina Izola se tudi letos pridružuje s posebnim denarnim skladom za prijavitelje iz Občine Izola, Mestna občina Koper pa s podporo pri organizaciji natečaja.” Dodal je, da je sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, akademskim okoljem in gospodarstvom ključno za uspešnost družbe na dolgi rok in to je cilj, h kateremu inkubator in njegovi deležniki stremijo.

Tomaž Lešnik, direktor poslovnega razvoja in prodaje pri uspešnem podjetju Dinit d.o.o., ki je tudi letos zlati sponzor natečaja, je povedal: »Aktivna podpora delovanju Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske je naša zaveza lokalnemu okolju, katerega del je tudi naše podjetje. V okviru projekta spodbujamo ambiciozne in inovativne mlade posameznike na začetku svojih kariernih poti, saj se številni zaposlujejo tudi pri nas. Po drugi strani se kot podjetje veliko naučimo od njih oziroma je prenos znanja ena ključnih kategorij, ki nam pomaga ustvarjati rešitve z visoko dodano vrednostjo. Gre torej za pravi »win-win« odnos, ki ga bomo negovali tudi v prihodnje.«

O novostih natečaja je Maršič še povedal: »Letošnja novost bo vsekakor izvedba prilagojenega programa za finaliste v kategoriji »START-UP ACCELERATOR NAVIGATOR«, ki je namenjena izkušenim posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa. Ob zaključku natečaja bo za finaliste organizirana predstavitev pred investitorji. Za nagrado pa bodo prejeli še mentorski program v skupni vrednosti 15.000. Naj ob tem omenimo, da pretekli zmagovalci v katerikoli od kategorij natečaja v zadnjih treh letih niso upravičeni do prijave na natečaj.«

Natečaj se je uradno odprl danes, 9. aprila 2018. Kandidati se lahko prijavijo do 15. maja 2018 do polnoči z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani www.uip.si.

V času prijavnega roka bodo organizirali delavnice, kjer se bodo potencialni prijavitelji in drugim interesenti, seznanili z osnovami prijav na natečaje in osnovami t.i. “pitch-anja”, to je predstavitev pred komisijo. 17. maja 2018 je predvidena objava finalistov, ki jih bo sedem članska komisija izbrala po pregledu posredovanih poslovnih modelov in izvedenih predstavitev. Letošnja novost je ta, da bodo finalisti kategorij Start-up Academic - Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem in Start-up Optimist, vsi, ki bodo dosegli več kot 50 točk od skupno 100 točk.

Aktivnosti natečaja bodo letos potekale dlje časa, saj bodo poleg tematskih delavnic, ki so pomembne za razumevanje posameznih vsebinskih sklopov poslovnega modela, na Univerzitetnem inkubatorju Primorske organizirali tudi dva enodnevna dogodka v sodelovanju z gospodarstveniki iz regije, poleg tega pa bodo poletni meseci namenjeni izključno delu ustreznih mentorjev s prijavljenimi ekipami, ki bodo izbrane med finaliste.

Vse delavnice bodo potekale v prostorih Univerzitetnega inkubatorja Primorske, ki je lociran v 1. nadstropju na Čevljarski ulici 27 v Kopru (prostori ŠOUP).

Nagradni sklad letos znaša 37.000 eur in sicer: 4.000 eur za prvo mesto v kategoriji start-up Optimist, Start-up Academic : 4.000 eur za prvo mesto, 2.500 eur za drugo mesto, 1.500 eur za tretje mesto in Start-up Accelerator Navigator, kjer finalisti prejmejo mentorski program v skupni vrednosti 15.000 in organizirano predstavitev pred investitorji.

Občina Izola namenja 10.000 eur podpornega podjetniškega sklada za prijavitelje iz Občine Izola.

Natečaj se bo zaključil predvidoma v mesecu novembru, ko bodo podeljene nagrade za najboljše podjetniške ideje. Želja je, da bi letos še povečali že tako dobre uspehe delovanja inkubatorja. V dvanajstih letih delovanja so namreč podprli več kot 80 startup podjetij, ovrednotili več kot 600 podjetniških idej in med njimi nudili podporo pri pripravi poslovnih načrtov in modelov več kot 150 podjetniškim ekipam.

Za vse prijavitelje velja, da lahko dodatne informacije pridobijo na spletni strani: www.uip.si, v razdelku Podjetna Primorska ali preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

—-

Natečaj podpirajo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Agencija SPIRIT

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Univerza na Primorskem

Mestna občina Koper

Občina Izola

Podjetje Dinit d.o.o.

Zmaga Primork na globalnem natečaju: Komisijo sta prepričali z biorazgradljivim Grončkom

Konzorcij “Open Innovation in Agrifood Programme” je v drugi polovici lanskega leta v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem za Slovenijo, UIP - Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, objavil javni poziv za zbiranje nacionalnih predlogov idejnih projektov v okviru natečaja “2017 International Call for Solutions” za iskanje inovacij s področja agroživilstva. Organizator je natečaj organiziral, da pridobi predloge za nove proizvode, storitve, poslovne modele ali tehnologije, ki bodo usmerjene v promocijo ekonomske, okoljske in socialne trajnosti v agroživilskem sektorju. Najboljšo idejo sta predstavili študentki Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Nika Tomažič in Monika Kršić.

Dorijan Maršič, direktor UIP, je ob tem povedal: "Natečaji, kot je tudi »Open Innovation in AgriFood«, ki jih izvajamo v okviru podpornega okolja UIP in v sodelovanju z Agencijo SPIRIT, so se izkazali za zelo primeren in učinkovit pristop k razvoju podjetniških idej v naši regiji. Udeležencem nudimo strokovna znanja, udeležbo na delavnicah, mreženjske in animacijske dogodke ter mentorstvo, preko katerega lahko kandidati razvijejo lastno idejo do faze ustanovitve lastnega start-up podjetja. Želimo si, da bi bilo v prihodnje še več idej tudi na področju agroživilstva, enega izmed najperspektivnejših sektorjev v Istri." 

S prijavitelji iz Slovenije je tesno sodeloval in jih usmerjal mag. Andrej Medved, koordinator programa v Sloveniji, ki je izpostavil: "Agroživilstvo je sicer v naši regiji prepoznan kot zelo tradicionalen sektor, ki se v trendovski start-up sceni še ni bistveno uveljavil. V zadnjih letih opažam vse več pobud tudi na tem področju, predvsem pri mlajši generaciji, ki se poskuša resno vključiti v razvojno inovacijske procese, kar je za našo Istro ključnega pomena. Natečaj Open Innovation in AgriFood je program, ki smo ga skupaj z italijansko fundacijo »Fondazione Giacomo Brodolini« v letu 2016 uspešno realizirali tudi v Sloveniji. Na tak način spodbujamo predvsem mlade, da se spopadejo z aktualnimi izzivi na področju trajnosti, kmetijstva in pridelave hrane in svoje rešitve predstavijo pred mednarodno komisijo. Ekipa "Cupgrape" je z inovativnim proizvodom zmagala na natečaju, kar samo še potrjuje, da smo izjemno prodorni pri razvoju idej in da lahko s trdim delom in skupnim sodelovanjem prodremo tudi na globalne trge."    

Med 87-imi idejami iz vsega sveta, ki so prispele na natečaj za inovacije v agroživilskem sektorju, so se med super finaliste uvrstile tri primorske skupine: Simon Hrvatin, Samo Božič in Ian Škapin z idejo Agrospectral, Eva Žunec in Matej Uršič z Živo tržnico ter Nika Tomažič in Monika Kršić z bio-razgradljivim lončkom Gronček oziroma Cupgrape. Vse našteje ideje so bile razvite na delavnicah UIP-a v okviru programa SIO 2016-2017.

Natečaj so sooblikovali lokalni pridelovalci in vinarji. Izzive sodelujočim na natečaju so podali Kmetijska zadruga Agraria, z. o. o., in mladi istrski vinarji (Krmac, Jogan, Kralj), ki vidijo v odpadnih materialih v vinarstvu velik potencial.

Patricija in Andrej

FOTO: Patricija Pirnat in Andrej Krmac

Pri razvijanju ideje sta Nika in Monika izhajali iz problema plastike, ki povzroča nepopravljivo škodo, in ga poskušali rešiti: »Skupaj sva prišli do ideje, da bi iz odpadnih surovin ustvarili biorazgradljiv lonček, ki se v zemlji razgradi in reciklira. Ta je odlično gnojilo za rastlino, ki prispeva k njenemu hitrejšemu razvoju in rasti.«  Končna predstavitev je potekala v Foggi (Italija), kjer so se finalisti, po tednu izobraževanj in sestankov s potencialnimi investitorji, predstavili pred zelo zahtevno komisijo in številčno publiko. Kot sta dodali dekleti, je za njima nepozabna izkušnja. Zmage sta se seveda izredno razveselili, saj sta v svoj projekt vložili veliko dela in truda.

Blaz Monika in Nika

FOTO (z leve): Blaž Ćeklić, Monika Kršić in Nika Tomažič

Ponosa in navdušenja nad svojima študentkama ne skrivajo niti na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Kot pravi Dr. Alenka Baruca Arbeiter: »Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem izvajamo študijski program Sredozemsko kmetijstvo, s katerim želimo prispevati k popularizaciji kmetijstva v Sloveniji ter v mladih vzbuditi interes za trajnostno kmetovanje in samooskrbo. Prizadevamo si, da študentom tekom študija približamo izzive in priložnosti sodobne kmetijske pridelave ter jih neposredno povezujemo z gospodarstvom. Študentom razširjamo obzorja z aktivnim vključevanjem v kreativne projekte in raziskovalno delo ter z mobilnostjo v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Zmaga naših študentk nam je dala nov zagon, tako, da že kujemo načrte za prihodnost.«

Simon alenka in andrej

FOTO (z leve): Simon Hrvatin, dr. Alenka Baruca Arbeiter in mag. Andrej Medved

Tudi Simon Hrvatin, ki si je finale prislužil s projektom Agrospectral, je bil zadovoljen z izidom. Kljub temu, da z ekipo ni stal na zmagovalnem odru, jim je uvrstitev v finale prinesla nove poslovne priložnosti.   O planih za prihodnost pa pravi: »Z novimi znanji, kontakti, morda tudi investitorji nadaljujemo z validacijo naše ideje in se pripravljamo na naslednji korak, torej produkt za male kmete po Evropi.« Nad Hrvatinovo idejo so navdušeni v koprski Agrarii, saj kot je povedala vodja proizvodnje Patricija Pirnat, zanje Agrospectral predstavlja velik potencial.

 

Agrifood skupinska